Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietruszyńska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 20 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracownik po ustaniu zatrudnienia ma prawo wglądu do dokumentów, na podstawie których powinien mieć wyliczane wynagrodzenie?

Chodzi o regulamin pracy i regulamin wynagrodzenia oraz informację o warunkach zatrudnienia z którą nie został zapoznany. Po ustaniu zatrudnienia pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Nie neguje faktu ich występowania, ale prosi aby wskazać mu ilość wg opinii zwolnionego pracownika. Nie byłoby problemu, ale pracownik nie wie jaka była regulaminowa norma czasu pracy, system czasu pracy, długość okresu rozliczeniowego, nie wie jak traktować pracę po 12 godzin, 6 dni w tygodniu itd. Może to był system równoważny. Według pracownika przez 7-miesięczny okres zatrudnienia nazbierało się trochę nadgodzin.

Czy po ustaniu zatrudnienia można zwracać się z pismem o udostępnienie w/w regulaminów lub w przypadku ich braku (pracodawca zatrudnia tylko kilku pracowników) to czy można traktować, że pracownik był zatrudniony w systemie podstawowym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?