Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 7 stycznia 2016 r.

PYTANIE

Czy byłemu pracownikowi placówki oświatowej przysługuje świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

14 września 2015 r. pracownik złożył wniosek o dofinansowanie do wczasów (świadczenie przysługiwało mu zgodnie z regulaminem ZFŚS funkcjonującym w placówce). 19 października 2015 r. nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę na prośbę pracownika. Do dnia 19 października 2015 r. komisja socjalna działająca w placówce nie rozpatrzyła wniosku z powodu braku środków. 8 grudnia 2015 r. były pracownik zwrócił się o wypłatę świadczenia z ZFŚS.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację