Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dzienisiuk Dorota
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik od stycznia 2011 r. przebywał na chorobowym, w dniu 30 lipca 2011 r. wyczerpał okres zasiłkowy 182 dni. Od 31 lipca 2011 r. do 28 października 2011 r. wykorzystał 3 miesięczne świadczenie rehabilitacyjne. Następnie przyznano mu kolejne świadczenie rehabilitacyjne na 2 miesiące - do 27 grudnia 2011 r. W dniu 7 listopada 2011 r. pracodawca rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę na podstawie art. 53 § 1 pkt 1 lit. b k.p.

W sytuacji gdy minie 2-miesięczne świadczenie rehabilitacyjne (po 27 grudnia 2011 r.) i byłemu już pracownikowi zostanie przyznana renta z tytułu niezdolności do pracy, czy wówczas pracodawca będzie zobowiązany do wypłaty odprawy pieniężnej w związku z przejściem na rentę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację