Czy byłemu pracownikowi należy się ekwiwalent za środki czystości, które powinien otrzymał w trakcie pracy a nie zostały mu wcześniej wydane?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 18 lipca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy byłemu pracownikowi należy się ekwiwalent za środki czystości, które powinien otrzymał w trakcie pracy a nie zostały mu wcześniej wydane?

W zakładzie środki czystości przyznawane są kwartalnie. W poprzednim kwartale środki te nie zostały wydane dl pracownika. Pracownikowi w międzyczasie nie przedłużono umowy o pracę.

Czy przy końcowym rozliczeniu należy wypłacić temu pracownikowi za środki których nie otrzymał w trakcie trwania stosunku pracy?

Jeżeli tak to w jaki sposób naliczyć ten ekwiwalent i czy jest on oskładkowany i opodatkowany?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access