Czy bursa może ustalić, że odsetek za zwłokę nie naliczy, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby trzykrotności opłaty... - OpenLEX

Czy bursa może ustalić, że odsetek za zwłokę nie naliczy, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby trzykrotności opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską za polecenie przesyłki listowej tj. 6,60 zł?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2011 r.

PYTANIE

Jesteśmy jednostką budżetową (bursą) i kwaterujemy uczniów pobieramy od nich opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie, posiadamy również dochody z wynajmu lokali - czynsze mieszkalne.

Czy w przypadku nieterminowej płatności przez mieszkańców bursy należności, jak również nieterminową płatność należności za czynsze, powinniśmy naliczać odsetki?

Czy powinniśmy naliczać odsetki od zaległości podatkowych, czy może ustawowych?

Czy możemy ustalić, że odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby trzykrotności opłaty dodatkowej pobieranej przez "Pocztę Polską" za polecenie przesyłki listowej tj. 6,60 zł?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?