Czy burmistrz prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jako zarządca drogi pozostaje w konflikcie interesów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 27 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w świetle obowiązujących przepisów burmistrz prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji drogowej dotyczącej publicznej drogi gminnej, której jest zarządcą (inwestycja realizowana w trybie ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - dalej u.z.r.i.d., wiec również jako zarządca tej drogi będzie składał wniosek o wydanie decyzji ZRID) pozostaje w konflikcie interesów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX