Czy burmistrz może wydać zaświadczenie dla nowo wydzielonych działek czy powinien poczekać na wniesienie podziału do ewidencji... - OpenLEX

Czy burmistrz może wydać zaświadczenie dla nowo wydzielonych działek czy powinien poczekać na wniesienie podziału do ewidencji gruntów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 22 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Burmistrz wydał decyzje o podziale nieruchomości i po stwierdzeniu jej ostateczności wysłał ją do starostwa powiatowego celem ujawnienia podziału w ewidencji gruntów. Właściciel złożył wniosek o wydanie zaświadczenia dla nowo wydzielonych działek, które nie zostały jeszcze uwidocznione w ewidencji gruntów, gdzie widnieje jeszcze działka przed podziałem.

Czy w takiej sytuacji burmistrz może wydać zaświadczenie dla nowo wydzielonych działek czy powinien poczekać na wniesienie podziału do ewidencji gruntów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX