Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 23 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy burmistrz może w stanie epidemii przeprowadzić skutecznie i zgodnie z prawem postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej?

Problematyczne kwestie to wystąpienie o opinię w sprawie ewentualnej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska. Ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) - dalej u.covid-19. dopuszcza zwrócenie się przez organ prowadzący postępowanie o taką opinię, aczkolwiek problem może stanowić wstrzymany bieg terminów, zwłaszcza w przypadku organu inspekcji sanitarnej, od którego brak opinii w terminie 14 dni uważa się za brak sprzeciwu w sprawie (milcząca zgoda?). Problemem jest również przeprowadzenie postępowania z udziałem społeczeństwa.

Czy w ogóle możliwe jest rozpoczęcie takiego udziału?

Czy udział będzie mógł nastąpić dopiero po odwołaniu stanu epidemii?

Co z terminami przewidzianymi na wniesienie środków zaskarżenia - zażalenie od postanowienia oraz odwołanie od decyzji?

Bieg terminów, jak należy przypuszczać, rozpocznie się po odwołaniu stanu epidemii. Wydaje się, że wniesienie zażalenia/odwołania będzie również skuteczne w terminie dotychczas liczonym.

Co w sytuacji, gdy w postępowaniu występuje powyżej 10 stron?

Ostateczność decyzji (również postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania) będzie trudna do ustalenia. Z kolei uzyskanie oświadczeń stron o zrzeczeniu się prawa do odwołania może być niewykonalne.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?