Czy burmistrz może powierzyć obowiązki dyrektora samorządowej instytucji kultury w trybie art. 16a ustawy o organizowaniu i... - OpenLEX

Czy burmistrz może powierzyć obowiązki dyrektora samorządowej instytucji kultury w trybie art. 16a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, nie ogłaszając wcześniej naboru?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: SKALSKA MAGDALENA
Odpowiedzi udzielono: 12 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy burmistrz może powierzyć obowiązki dyrektora samorządowej instytucji kultury w trybie art. 16a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, nie ogłaszając wcześniej naboru na ww. stanowisko?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX