Czy burmistrz może ponaglić inny organ administracji publicznej od udzielenia odpowiedzi na pismo w sprawie prowadzonej egzekucji wobec zobowiązanego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 6 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ administracji publicznej (burmistrz) może ponaglić inny organ administracji publicznej od udzielenia odpowiedzi na pismo w sprawie prowadzonej egzekucji wobec zobowiązanego?

Zostały przesłane do Naczelnika Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze. Wierzyciel (organ podatkowy gminny) musi zweryfikować czy należność uległa przedawnieniu czy też nie, więc wysłano zapytanie czy i kiedy zastosowano środki egzekucyjne. Art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej stanowi, iż bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został powiadomiony, Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny. Urząd Skarbowy pomimo ponownego pisma o udzielenie odpowiedzi nadal nie odpowiada.

Co zrobić? Jak podstawa prawna do ponaglenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX