Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 3 stycznia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do Urzędu na początku roku wpłynął wniosek Zakładu na rozbudowę instalacji. Zakład na terenie gminy działa około 3 lat, ma uruchomioną jedną instalację, dla której prowadzone było postępowanie, podczas którego sporządzany był raport o oddziaływaniu na środowisko. Nowa instalacja została zakwalifikowana jako mogąca potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia była kilkakrotnie uzupełniania. Po przesłaniu do RDOŚ, i przedłożeniu również w tamtejszym Organie na jego wezwanie uzupełnień, wydano opinie o konieczności ooś (także m.in. ze względu na to, że Inwestor przedłożył bardzo "ubogie uzupełnienia"). Burmistrz wydał postanowienia o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zawiesił postępowanie do czasu przedłożenia raportu. Raport wpłynął. Zgodnie z przepisami, Burmistrz niezwłocznie przystąpił do procedury "udziału społeczeństwa". Jednak przy ocenie merytorycznej, raport nie spełniał wymagań art. 66 ustawy o.o.ś. W ocenie Urzędu – była to nieco bardziej rozbudowana KIP więc Urząd wezwał do uzupełnień. Po przedłożeniu poprawionego raportu – nadal był on słabej jakości, brak podstawowych danych, obliczeń - po raz kolejny Urząd wniósł o uzupełnienia. Do dnia dzisiejszego nie przesłaliśmy raportu do uzgodnienia do RDOŚ.

Czy Burmistrz może odmówić wydania decyzji środowiskowej w oparciu o słabej jakości raport o oddziaływaniu na środowisko?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?