Czy burmistrz jest zobowiązany pod podjęcia uchwały w sprawie zniesienia z przedmiotowego drzewa ochrony pomnikowej? - OpenLEX

Czy burmistrz jest zobowiązany pod podjęcia uchwały w sprawie zniesienia z przedmiotowego drzewa ochrony pomnikowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 5 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Drzewo gat. lipa drobnolistna wchodzące w skład alei pomnikowej w wyniku silnego wiatru uległo złamaniu. Drzewo rosło w pasie drogowym drogi publicznej gminnej. Przedmiotowe drzewo zostało usunięte przez jednostkę ochotniczej straży pożarnej, gdyż zostało powalone wzdłuż przedmiotowej drogi.

Czy burmistrz jest zobowiązany pod podjęcia uchwały w sprawie zniesienia z przedmiotowego drzewa ochrony pomnikowej?

Czy wystarczy zawiadomienie starosty (organu właściwego do wydania zezwolenia na usunięcie przedmiotowego drzewa) o terminie, miejscu i przyczynie usunięcia wraz z dokumentacją fotograficzną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX