Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sieńko Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 10 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organem założycielskim SP ZOZ -u jest rada miejska gminy. Zgodnie ze statutem SP ZOZ, burmistrz gminy nawiązuje stosunek pracy z kierownikiem SP ZOZ-u oraz ustala wynagrodzenie.

Czy burmistrz gminy może nie nawiązać stosunku pracy z wybranym kandydatem, po wskazaniu przez komisję konkursową na kierownika SP ZOZ-u skoro w ogłoszeniu o konkursie było sformułowanie "burmistrz gminy nie jest związany ze stanowiskiem komisji konkursowej i może odmówić nawiązani stosunku pracy"?

Jakie uprawnienia ma osoba wskazana na kierownika SP ZOZ po wygranym konkursie i odmowie zatrudnienia przez burmistrza?

Przeciw komu złożyć pozew o ustalenie stosunku pracy: burmistrz gminy, burmistrz gminy i SP ZOZ, czy tylko SP ZOZ?

Kto jest pracodawcą dla kierownika SP ZOZ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?