Czy budynki niemieszkalne, z którymi związanych jest więcej niż 10 stanowisk postojowych, projektuje się i buduje, zapewniając zainstalowanie punktu ładowania?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Chruszcz Adrian
Odpowiedzi udzielono: 19 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy budynki niemieszkalne (usługowe), z którymi związanych jest więcej niż 10 stanowisk postojowych, projektuje się i buduje, zapewniając zainstalowanie co najmniej jednego punktu ładowania oraz kanałów na przewody i kable elektryczne umożliwiających zainstalowanie co najmniej jednego punktu ładowania na pięć stanowisk postojowych - dotyczy budynków niemieszkalnych we wszystkich gminach, bez względu na ilość mieszkańców, czy tylko budynków usytuowanych w gminach, o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy z 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych - dalej u.e.p.a.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX