Czy budynki gospodarcze znajdujące się na części gospodarstwa rolnego mogą korzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 27 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik jest właścicielem zabudowanej działki rolnej o pow. 0,5 ha fiz. Na działce znajduje się budynek mieszkalny, chlewnia i stodoła. Ponadto w sąsiedniej gminie ten sam podatnik posiada gospodarstwo rolne o pow. 5,00 ha fiz. W odniesieniu do wszystkich gruntów stosuje się stawkę podatku rolnego jak dla gospodarstw. Na gruntach w sąsiedniej gminie (5,00 ha) nie ma żadnych budynków, w których podatnik mógłby przechowywać zebrane płody rolne.

Czy budynki wykorzystywane do celów rolniczych (chlewnia, stodoła), położone na 0,5 - hektarowej działce (ale stanowiącej część gospodarstwa rolnego) mogą być zwolnione z podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX