Czy budynek wylęgarni ryb łososiowatych wraz z pomieszczeniem socjalno-bytowym podlega zwolnieniu z podatku od nieruchomości?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ługowski Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W czerwcu 2023r. została przyjęta do użytkowania przez Spółkę z o.o. (PKD 03.22z) wylęgarnia ryb łososiowatych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (budynek wylęgarni ryb łososiowatych z częścią socjalno- biurową, zbiornik retencyjny typu laguna, baseny hodowlane -8 szt., zbiornik kriogeniczny z parownicami na płycie fundamentowej, kolektor wody drenarskiej, poletko osadowe, dwa zbiorniki na nieczystości socjalno - bytowe i na popłuczyny z procesu uzdatniania wody, drogi i place, mur oporowy, przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, przyłącza (np. kanalizacji odprowadzającej wody popłuczne; odprowadzające wody powierzchniowe z recyrkulatu narybkowego do laguny ; odprowadzające wody z podchowalnikówi recyrkulatorów narybkowych na separatory; itp.)), położona na działkach sklasyfikowanych w EGiB jako WSR- ŁV oraz Br-ŁV.

Czy budynek wylęgarni ryb łososiowatych wraz z pomieszczeniem socjalno-bytowym podlega zwolnieniu z podatku od nieruchomości (art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. a)? Czy istnieje możliwość opodatkowania "infrastruktury towarzyszącej" jako budowle? Jeśli tak to w jaki sposób odpowiednio określić wartość (co zaliczyć do budowli)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX