Czy budynek wykorzystywany na potrzeby uniwersytetu korzysta ze zwolnienia od podatku od nieruchomości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 18 września 2017 r.

PYTANIE

Uniwersytet ekonomiczny jest właścicielem domu wypoczynkowego. Z informacji uzyskanych od uniwersytetu z domu wypoczynkowego korzystają tylko i wyłącznie pracownicy uniwersytetu i ich rodziny, emeryci i renciści – byli pracownicy i ich rodziny zgodnie z regulaminem ZFŚS uniwersytetu, a zatem zdaniem uniwersytetu ww. obiekt wykorzystywany jest jedynie na potrzeby uniwersytetu, jej pracowników i ich rodzin. Uniwersytet twierdzi, iż udostępnianie obiektu nie następuje w celu osiągnięcia dochodu (obiekt przynosi straty), a jedynie w celu realizacji działalności socjalnej. W przypadku opłat za pobyt w obiekcie wypoczynkowym, uiszczanych przez osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS, opłaty te zwiększają środki funduszu. Uniwersytet twierdzi, iż prowadzenia obiektu wypoczynkowego nie można uznać za działalność zarobkową, ani komercyjną gdyż, ustalona odpłatność jest pobierana jedynie od osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń socjalnych, a środki z opłat trafiają w całości na rachunek bankowy ZFŚS. Na stronie internetowej uniwersytetu znajduje się cennik opłat dla osób korzystających z ośrodka wypoczynkowego. Za pobyt osób w ww. obiekcie pobierana jest oplata miejscowa, która wpłacana jest na rachunek bankowy organu podatkowego.

Czy budynek pełniący funkcję ośrodka wypoczynkowego należałoby opodatkować wg stawek najwyższych i potraktować uniwersytet ekonomiczny jak inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, czy też ww. budynek powinien być zwolniony z opodatkowania jako nieruchomość będąca w posiadaniu uczelni?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access