Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2016 r.
Autor odpowiedzi: Klimczak Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 12 stycznia 2011 r.

PYTANIE

Czy budynek należy przyjąć do ewidencji środków trwałych i rozpocząć jego amortyzację z datą decyzji oddania go do używania 30 kwietnia, czy z datą uprawomocnienia się tej decyzji 14 maja?

Z jaką stawką amortyzacyjną można amortyzować postawiony na bazie konstrukcji stalowej salon wystawowy (obmurowany - zamknięty)? Jeżeli po dacie oddania do używania (w miesiącu następnym) zostaną do firmy dostarczone faktury dotyczące prac wykończeniowych, to czy będą one zwiększeniem wartości środka trwałego, jego ulepszeniem czy remontem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?