Czy budynek można sytuować w zbliżeniu do granicy działki z przedziału od 1,5 m do 3 m czy tylko odpowiednio minimalnie 3 m, 1,5 m lub bezpośrednio na granicy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 28 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w oparciu o § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej r.w.t., gdy plan miejscowy dopuszcza taką możliwość (dopuszcza taką samą definicję jak w § 12 r.w.t.), to czy budynek można sytuować w zbliżeniu do granicy działki również z przedziału od 1,5 m do 3 m czy tylko odpowiednio minimalnie 3 m, 1,5 m lub bezpośrednio na granicy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX