Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 3 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy budynek mieszkalny jednorodzinny można zlokalizować w 3 granicach działki, której szerokość jest mniejsza niż 16 m, a długość wynosi ok. 20 m?

Czy dopuszczenie wynikające z przepisu § 12 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) – dalej r.w.t. dotyczy lokalizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego jedynie w granicach, pomiędzy którymi szerokość jest mniejsza niż 16 m?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?