Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fiktus Paweł
Odpowiedzi udzielono: 15 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor wystąpił o udzielenie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego i gospodarczego na działce rolnej. Do wniosku przedłożył umowy dzierżawy, potwierdzające prowadzenie gospodarstwa rolnego, zawarte na okres 5 lat. Organ administracji architektoniczno - budowlanej udzielił pozwolenia na budowę. Następnie nadzór budowlany przyjął budynek do użytkowania. Po upływie 5 lat umowa dzierżawy wygasła.

Czy w takiej sytuacji budynek narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Który organ administracji publicznej powinien podjąć ewentualne działania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?