Czy budowa zewnętrznej instalacji gazowej może być realizowana w formie zgłoszenia czy wymaga pozwolenia na budowę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chruszcz Adrian
Odpowiedzi udzielono: 5 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy budowa zewnętrznej instalacji gazowej, tj. od montażu szafki gazowej na ogrodzeniu w granicy działki poprzez roboty ziemne do połączenia z wewnętrzną instalacją gazową w budynku, może być realizowana w formie zgłoszenia na podstawie art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) – dalej pr. bud. wg przepisów po 19.09.2020 r., czy wymaga pozwolenia na budowę?

Brak jest definicji "instalowania" w pr. bud., a pojawiająca się w orzecznictwie sądowym interpretacja "instalowania", w ocenie organu administracji architektoniczno-budowlanej, nie pozwala na budowę ww. opisanej zewnętrznej instalacji gazowej w trybie art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d pr. bud.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX