Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 22 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy budowa zbiornika wodnego zasilanego wodami gruntowymi i opadowymi oraz rowu przepływającego przez teren, który inwestor zamierza jedynie pogłębić celem zatrzymania wody w wykopie i dalszego odpływu nadmiaru tym samym rowem wymaga uzyskania decyzji środowiskowej?

Poziom wody nie będzie przekraczał poziomu terenu przyległego (brak piętrzenia), a jego maksymalna głębokość nie przekroczy 3 m. Nie będą montowane żadne urządzenia wodne, a powierzchnia lustra wody wyniesie ok. 0,41 ha. Nie będą to stawy hodowlane. Zbiornik znajduje się na obszarze chronionym.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?