Czy budowa zbiornika otwartego o powierzchni 340 m2 na gromadzenie wód opadowych z połaci dachowej hali wymaga decyzji środowiskowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszkiewicz Joanna
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na Działce X o pow. 5,9 ha, pow. zabudowy budynków 1,08 ha (w tym 153 m2 budynek biurowy) prowadzona jest działalność gospodarcza rolnicza związana z magazynowaniem płodów rolnych w wielkiej hali magazynowej. Planowana jest budowa zbiornika otwartego o powierzchni 340 m2 (14 m x 24 m) na gromadzenie wód opadowych z połaci dachowej tej hali, celem wykorzystania do podlewania.

Czy wymagana jest decyzja środowiskowa?

Jeśli tak, to z jakiego punktu rozporządzenia ze względu na powierzchnię już istniejącej zabudowy czy realizację zbiornika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX