Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszkiewicz Joanna
Odpowiedzi udzielono: 7 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy budowa zbiornika na ciekły azot wraz z parownicami wymaga wydania decyzji środowiskowej?

Inwestor na terenie działającego zakładu zamierza postawić na fundamencie zbiornik na ciekły azot o pojemności 8 m3, który będzie wykorzystywany do przeprowadzania prób szczelności.

Czy można to zamierzenie zakwalifikować do § 3 ust. 1 pkt 37 rozporządzenia Rady Ministrów z 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) - dalej r.p.z.o.ś.?

Czy będzie wymagać uzyskania decyzji środowiskowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?