Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chruszcz Adrian
Odpowiedzi udzielono: 20 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny (zbiornik naziemny o poj. 2700 dm3) wymaga ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego (w zakresie budowy zbiornika) zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 19.11.2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. z 2001 r. nr 138 poz. 1554) - dalej r.i.n.?

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 19 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) – dalej pr. bud., budowa instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, co za tym idzie w przypadku zgłoszenia nie nakłada się na inwestora obowiązku ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Czy w takim razie w przypadku złożenia wniosku na budowę wewnętrznej instalacji gazowej z instalacją zbiornikową taki obowiązek istnieje?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?