Czy budowa umocnienia rzeki z koszy gabionowych stanowi budowę urządzenia wodnego, na którego budowę pozwolenie wydaje wojewoda jako organ I instancji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 28 lutego 2017 r.

Do you have access to LEX?

Log in to read the full document.

Log in to LEX

Don’t have an account?

Order a test access and get information about the full capabilities of the program.