Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 22 listopada 2019 r.
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 2 kwietnia 2019 r.

PYTANIE

Czy budowa ujęcia wody (do 30m, pobór do 5m3/dobę) dla zaopatrzenia dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych (w sumie cztery lokale mieszkalne), zlokalizowanych na jednej działce, jest zgodna z warunkami technicznymi (mówiącymi o indywidualnym ujęciu wody par. 26 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej r.w.t.) oraz czy wymaga decyzji wodnoprawnej, nie jest to ujęcie służące jedynie zaspokojeniu własnego gospodarstwa domowego (2 budynki, 4 lokale), czy jest to usługa wodna (art. 35 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne – dalej pr. wod.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację