Czy budowa tężni solankowej może zostać zakwalifikowana jako obiekt małej architektury i wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Brzuchacz Adam
Odpowiedzi udzielono: 4 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy budowa tężni solankowej o wymiarach 7m x 1,3m x 3,27m, na obszarze objętym ochroną konserwatora zabytków (nie przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków, ale jedynie na obszarze wpisanym do rejestru), może zostać zakwalifikowana jako obiekt małej architektury i wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, czy wystarczające będzie zgłoszenie robót budowlanych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX