Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 12 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy budowa stacji bazowej telefonii komórkowej przez operatora komercyjnego, w żaden sposób nie powiązanego z jednostkami samorządu terytorialnego, jest "celem publicznym" w rozumieniu art. 6 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami – dalej u.g.n. i czy przy rozpatrywaniu wniosków o pozwolenie na budowę dla takiej inwestycji mają zastosowanie przepisy ustawy z 7.05.2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych - dalej u.w.r.u.s.t.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?