Czy budowa sieci elektroenergetycznej wraz z kontenerową stacją transformatorową wymaga wyłączenia gruntów z produkcji leśnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mazurkiewicz Jakub
Odpowiedzi udzielono: 25 października 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor zamierza wybudować sieć elektroenergetyczną wraz z kontenerową stacją transformatorową na terenach oznaczonych symbolem Ls (lasy). Budowa nie wiąże się z wycinką drzew. Inwestor uważa, że budowa nie powoduje wyłączenia gruntów z produkcji leśnej.

Czy budowa sieci elektroenergetycznej wraz z kontenerową stacją transformatorową wymaga wyłączenia gruntów z produkcji leśnej?

Jeżeli tak, to jaka część gruntu winna zostać wyłączona z produkcji leśnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX