Czy budowa sauny w kształcie beczki jako tymczasowy obiekt budowlany wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą higienicznosanitarnym i p.poż.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnicki Radosław
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy budowa sauny w kształcie beczki (obiekt gotowy) jako tymczasowy obiekt budowlany wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą higienicznosanitarnym i p.poż.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX