Czy budowa przyłączy teletechnicznych do punktów kamerowych zlokalizowanych na istniejących słupach może być zakwalifikowana jako przyłącze telekomunikacyjne?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Chruszcz Adrian
Odpowiedzi udzielono: 28 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor dokonał zgłoszenia budowy przyłączy teletechnicznych do punktów kamerowych zlokalizowanych na istniejących słupach w trybie art. 29 ust. 1 pkt 23 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud. Zamierza na istniejących słupach oświetleniowych dokonać montażu punktów kamerowych oraz budowę, w ocenie organu, doziemnej instalacji łączącej cztery słupy oświetleniowe (na 4 słupach będą zainstalowane 4 kamery).

Czy taka instalacja może być zakwalifikowana jako przyłącze telekomunikacyjne i spełniać swoją funkcję techniczną jako urządzenie budowlane?

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Inwestor uzyskał zgodę w formie decyzji od konserwatora zabytków na realizację przedsięwzięcia.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX