Czy budowa przyłącza w pasie drogowym wymaga pozwolenia na budowę lub zgłoszenia? - OpenLEX

Czy budowa przyłącza w pasie drogowym wymaga pozwolenia na budowę lub zgłoszenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopytowska Maria
Odpowiedzi udzielono: 8 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 29a ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud. [Budowa przyłączy i stacji ładowania – bez obowiązku zgłoszenia] przyłącza można wykonywać bez uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

Ale czy w pasie drogowym też?

Przepis art. 39 ust. 3a pkt 1 ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych – dalej u.d.p. uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych.

Czy w takim przypadku przechodząc przez pas drogowy musimy uzyskać zgłoszenie lub PnB?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX