Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 22 listopada 2019 r.
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 28 listopada 2018 r.

PYTANIE

Czy budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego?

Zgodnie z art. 33 ust. 4 pkt 2 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne – dalej pr. wod. wprowadzanie przez właściciela gruntu do ziemi oczyszczonych ścieków z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ilości do 5m3 na dobę stanowi zwykłe korzystanie z wód. Oznacza to brak konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Ustawa określa, iż korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej nie stanowi zwykłego korzystania z wód, co oznacza konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego przy budowie oczyszczalni obsługującej wszelkie budynki użyteczności publicznej oraz mieszkalne, w których prowadzona jest jakakolwiek działalność gospodarcza, bez względu na ilość ścieków odprowadzanych do ziemi lub wód. W przypadku odprowadzania ścieków oczyszczonych do urządzeń wodnych do których, zgodnie z art. 16 pkt 65 pr. wod., należą m.in. wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, ziemi lub urządzeń wodnych, jak również rowy, kanały, zbiorniki wodne, stawy konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego (bez względu na ilość odprowadzanych ścieków oraz rodzaj budynku), wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych.

Czy w związku z powyższym, należy rozumieć, że do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 5,0 mł na dobę należy dołączyć pozwolenie wodnoprawne/zgłoszenie wodnoprawne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?