Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor zamierza wybudować pięć budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Pięć połączonych budynków jednorodzinnych stanowi jedną bryłę przykrytą jednym dachem. Budynki jednorodzinne nie posiadają dylatacji, a oddzielone są od siebie ścianą oddzielenia przeciwpożarowego. Na terenie przeznaczonym pod inwestycje obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia są następujące: - obszar budownictwa jednorodzinnego - zabudowa wolnostojąca. W miejscowym planie brak jest definicji pojęcia "zabudowa wolnostojąca".

Czy budowa pięciu budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej będzie zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Czy budowa zespołu budynków jednorodzinnych połączonych w jedną bryłę stanowiącą budynek wolnostojący będzie zgodna z ustaleniami MPZP?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?