Czy budowa parkingu dla samochodów ciężarowych wymagać będzie pozwolenia na budowę czy będzie można rozpocząć prace na... - OpenLEX

Czy budowa parkingu dla samochodów ciężarowych wymagać będzie pozwolenia na budowę czy będzie można rozpocząć prace na podstawie zgłoszenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopytowska Maria
Odpowiedzi udzielono: 3 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor ma zamiar wybudowania parkingu dla samochodów ciężarowych.

Czy budowa takiego urządzenia wymagać będzie pozwolenia na budowę czy będzie można rozpocząć prace na podstawie zgłoszenia?

Czy właściciel zabudowanej działki sąsiedniej może być stroną w postępowaniu o pozwolenie na budowę?

Czy właściciel zabudowanej działki sąsiedniej ma prawo domagać się w postępowaniu o pozwolenie na budowę uzupełnienia projektu budowlanego o dodatkowe instalacje mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu planowanego parkingu na jego nieruchomość, np. bariery dźwiękochłonne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX