Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 10 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 10 września 2018 r.

PYTANIE

Czy budowa/montaż przenośnego wyciągu narciarskiego typu LVPE-3-120B o długości 81 m wyposażonego w stację napędową i przewojową, jest możliwa do przyjęcia w trybie zgłoszenia jako obiekt tymczasowy na czas 180 dni?

Czy można uznać taki obiekt jako obiekt nietrwale związany z gruntem – w myśl definicji obiektu tymczasowego, jeżeli inwestor określa jego mocowanie za pomocą kotw?

I czy taka inwestycja nie będzie wymagała uprzedniego uzyskania decyzji określającej, czy należy ona do przedsięwzięć, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko?

Jeśli jednak istniałaby możliwość zatwierdzenia zgłoszenia takiego obiektu jako obiektu tymczasowego, to czy inwestor winien dostarczyć omawianą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?

Tuż obok planowanego wyciągu istnieje już wyciąg orczykowy, wybudowany na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej na podstawie m. in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Proszę mieć również na uwadze, że po nowelizacji ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud. na obiekt tymczasowy już powstały istnieje możliwość uzyskania pozwolenia na budowę – art. 37a pr. bud.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?