Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2017 r.

PYTANIE

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, nie będąca czynnym podatnikiem VAT nabyła wraz żoną do majątku wspólnego w 2007 r. nieruchomość (działkę budowlaną). Osoba nie prowadzi obrotu i sprzedaży nieruchomości. Przedmiotowa działka został zakupiona z przeznaczeniem na zaspokojenie rodzinnych potrzeb mieszkaniowych. Na zakupionej działce nie będzie jednak realizowana budowa domu na cele własne. W 2018 r. planowana jest na ww. działce budowa domu wielorodzinnego w zabudowie szeregowej, jako trzy odrębne mieszkania (lokale). Wybudowany dom wielorodzinny planowany jest do sprzedaży jako trzy odrębne mieszkania wraz z częścią gruntu w procentowej partycypacji w działce przez każde mieszkanie lub działka zostanie podzielona na trzy odrębne działki geodezyjne z przypisaniem każdej do odrębnego lokalu mieszkania.

Czy osoba fizyczna, właściciel (czy też właściciele jako małżeństwo ze wspólnotą majątkową) po wybudowaniu lub przed wybudowaniem musi dokonać rejestracji działalności gospodarczej?

W jaki sposób będzie musiała opodatkować i rozliczyć sprzedaż trzech mieszkań pod względem podatku dochodowego od osób fizycznych?

Jakie formy rozliczenia dochodu ze zbycia mieszkań wraz z własnością w nieruchomości będzie musiał dokonać właściciel?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację