Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chruszcz Adrian
Odpowiedzi udzielono: 24 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy budowa budynku usługowego, w którym następować będzie mechaniczna obróbka stali na potrzeby istniejącej malarni proszkowej, wymagać będzie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) – dalej r.p.z.o.ś.?

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku wynosi ponad 1500 m2.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?