Czy budowa budynku rozdzielni 110/15 kV, napowietrznej rozdzielni 110/15 kV, linii kablowych wysokiego napięcia ze słupami wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 14 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy budowa budynku rozdzielni 110/15 kV, napowietrznej rozdzielni 110/15 kV, linii kablowych wysokiego napięcia ze słupami wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX