Czy brak zezwolenia Urzędu Dozoru Technicznego na używanie zbiornika LPG o poj. 2,7 m3 wykonanego na podstawie zgłoszenia, może być podstawą do wszczęcia postępowania administracyjnego przez organ nadzoru budowlanego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mazurkiewicz Jakub
Odpowiedzi udzielono: 17 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy brak zezwolenia Urzędu Dozoru Technicznego na używanie zbiornika LPG o poj. 2,7 m3 wykonanego na podstawie zgłoszenia, może być podstawą do wszczęcia postępowania administracyjnego przez organ nadzoru budowlanego?

Jeśli tak, to jakiego?

Obowiązek uzyskania zezwolenia UDT ciąży na właścicielu, czy na dzierżawcy zbiornika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX