Czy brak zdolności do pracy wpływa na przysługujące pracownikowi uprawnienie do urlopu wypoczynkowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zawadzka-Filipczyk Paulina
Odpowiedzi udzielono: 11 października 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony i jest wieku ochronnym (mniej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego). W trakcie obowiązywania umowy otrzymał rentę inwalidzką z ZUS (okresową, która zakończy się wcześniej niż pracownik osiągnie wiek emerytalny) i nie jest zdolny do pracy. Pracodawca nie może takiego pracownika zwolnić. W tej sytuacji pracownik zwrócił się do pracodawcy z wnioskiem o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Czy w opisanym stanie faktycznym pracownik nabywa prawo do urlopu?

Jeśli tak, to w jaki sposób można go udzielić (pracownik ma nieobecność w pracy usprawiedliwioną, niepłatną)?

Czy należy mu wypłacić ekwiwalent za urlop?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX