Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 24 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy konieczne będzie naliczanie opłaty podwyższonej o 500% zgodnie z art. 292 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799) – dalej p.o.ś. za emisję do powietrza z części węglowej instalacji (elektrociepłowni), z której po rozpoczęciu obowiązywania konkluzji BAT spaliny będą odprowadzane z przekroczeniami dopuszczalnych wielkości emisji przez stary komin E1 nieujęty w pozwoleniu (w pozwoleniu zintegrowanym, jako emitor dla źródła węglowego po zakończeniu derogacji PPK będzie wpisany tylko nowy komin E1.1), jeżeli pozwolenie zintegrowane obejmuje całą instalację, w której skład wchodzi również źródło spalające biomasę będące w pełni dostosowane do wymagań dyrektywy IED i konkluzji BAT i posiadające odrębny komin?

Czy będzie można uniknąć opłaty podwyższonej o 500% za emisję ze spalania węgla, jeżeli elektrociepłownia będzie nadal posiadała pozwolenie zintegrowane dla instalacji spalania paliw?

Inaczej mówiąc, czy brak wymaganego pozwolenia, o którym mowa w art. 292 p.o.ś. dotyczy braku jakiegokolwiek pozwolenia dla instalacji, czy może również dotyczyć braku pozwolenia dla części instalacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację