Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca złożył wniosek w sprawie dokonania zmiany klasyfikacji gruntu leśnego na rolny. Wniosek został uzasadniony w dość lakoniczny sposób – strona raz pisze, że chce podarować nieruchomość synowi, a drugi raz, że "na stare lata" potrzebuje też mieć miejsce na dach nad głową. Na tak skonstruowany wniosek oraz po dokonaniu oględzin starosta wydał odmowę na zmianę klasyfikacji gruntu leśnego na rolny. Strona odwołała się do SKO, przy czym organ ten uchylił decyzję starosty uzasadniając ją przede wszystkim faktem, że przedmiotowa działka nie spełnia definicji lasu tj. działka nie posiada właściwej powierzchni (jest mniejsza niż 10 ar), a organ nie ustalił statutu działek sąsiednich oraz nie zbadał sytuacji majątkowej wnioskodawcy. Ponowne dokonanie wizji lokalnej pozwoliło na stwierdzenie, że działka przeznaczona do przeklasyfikowania nie sąsiaduje z żadnym kompleksem leśnym.

Czy brak właściwej powierzchni działki zgodnie z definicją lasu zawartą w ustawie z 28.09.1991 r. o lasach (Dz.U. z 2020 r. poz. 6) – dalej u.l. jest wystarczającym powodem do wyrażenia zgody na wydanie pozytywnej decyzji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?