Czy brak uchwalonej uchwały krajobrazowej spowoduje brak możliwości wprowadzenia ograniczenia w zakresie ogrodzeń i reklam?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wasilewski Filip
Odpowiedzi udzielono: 23 sierpnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sporządzonego w 2014 r. widniał zapis o zakazie lokalizacji na nieruchomości tablic reklamowych wielkopowierzchniowych w formie billboardów oraz ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. Po wejściu w życie mpzp, w tym samym roku uchwalono plan zadań ochronnych dla parku krajobrazowego, na terenie którego znajduje się nieruchomość – w przedmiotowym planie również jest widnieje zakaz umieszczania tablic reklamowych oraz betonowych ogrodzeń. W 2020 r. gmina przystąpiła do zmiany mpzp – w projekcie planu usunięto zapisy związane z zakazem lokalizacji billboardów oraz ogrodzeń z prefabrykatów, tłumacząc to brakiem podjęcia tzw. uchwały krajobrazowej, w oparciu o którą można wprowadzić takie ograniczenia.

Czy brak uchwalonej uchwały krajobrazowej rzeczywiście determinuje brak możliwości wprowadzenie ograniczenia na danym terenie w zakresie ogrodzeń i reklam?

Plan zadań ochronnych dla parku krajobrazowego, pomimo zapisów w nim zawartych, w tym zakresie nie stanowi aktu prawa miejscowego, lecz wytyczną dla miejscowych planów.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX