Czy brak pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z usług wodnych uniemożliwia naliczenie opłaty zmiennej za odprowadzanie do wód - wód opadowych lub roztopowych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 21 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy brak pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z usług wodnych uniemożliwia naliczenie opłaty zmiennej za odprowadzanie do wód - wód opadowych lub roztopowych?

Podmioty pomimo nie posiadania ważnego pozwolenia wodnoprawnego składają oświadczenia, o których mowa w art. 552 ust. 2g ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268) – dalej pr.wod. Wydaje się, że nie ma przeszkód do naliczania opłaty w formie informacji o wysokości opłaty zmiennej. Wszak bez względu na okoliczność braku posiadania pozwolenia wodnoprawnego podmiot korzysta ze środowiska i w związku z tym powinien ponosić stosowne opłaty.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX