Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 26 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy brak posiadania i przedłożenia dokumentacji fotograficznej w przypadku powalenia drzewa na drogę powinno zostać uwzględnione przez organ kompetentny do wydania zezwolenia na wycinkę?

Zgodnie z art. 83f ust. 2 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody - dalej u.o.p. w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 i pkt 14 lit. a, podmioty określone w tych przepisach, w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, przekazują do organu właściwego do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, informację o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.

Czy brak dokumentacji fotograficznej jest przesłanką do uznania, że zostało ono usunięte bez wymaganego zezwolenia i powinno się wszcząć postępowanie w celu naliczenia kary za wycinkę bez wymaganego zezwolenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?