Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kardas Bartłomiej
Odpowiedzi udzielono: 4 listopada 2016 r.

PYTANIE

Zmawiający w SIWZ wskazał parametry techniczne pieców elektrycznych, które mają zostać dostarczone przez wykonawcę. Zamawiający w treści SIWZ i załączników nie wskazał, że w ofercie wykonawca ma obowiązek podać w ofercie typ lub model pieców elektrycznych, które oferuje. Zamawiający nie wymagał także, aby wykonawca złożył wraz z ofertą jakiekolwiek dokumenty potwierdzające posiadanie przez oferowane piece elektryczne wymaganych parametrów. W ofercie wykonawca wskazał tylko, że dostarczy piece elektryczne, ale nie podał ich nazwy ani modelu.

Czy w takiej sytuacji zamawiający może odrzucić ofertę tego wykonawcy powołując się na to, że niepodanie nazw i modelów pieców uniemożliwia sprawdzenie przez zamawiającego czy oferowane piece spełniają parametry techniczne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?