Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Szczęsny Daniel
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy możliwe/konieczne jest unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 p.z.p. w zawiązku z art. 146 ust. 1 pkt 2 p.z.p., w przypadku jeśli zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zaniechał publikacji ogłoszenia o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu w BZP, w tym samym dniu, w którym opublikował zmiany do treści SIWZ wraz z przedłużeniem terminu składania ofert na swojej stronie internetowej, lecz niezwłocznie po ujawnienie się ww. zaniechania opublikował ogłoszenie o zmianach w BZP z kilkudniowym opóźnieniem.

Czy zaistniała sytuacja wpływa na ewentualność zawarcia umowy podlegającej unieważnieniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?